මුල් පිටුව

හැඳින්වීම

සම්භාව්‍ය සිංහල සාහිත්‍ය ග්‍රන්ථ යනුවෙන් මෙහි හැඳින්වෙන්නේ වසර අනුවකට වඩා පැරණි පොත්පත් ය. කතුහිමිකම් නීතිය අනුව එයින් පසු ලියැවුණු කෘති මෙහි පළ කිරීමට නම් කතුවරයාගේ අවසරය තිබිය යුතු ය. මේ ග්‍රන්ථ මාලාවට අනුරාධපුර යුගයේ සිට නුවර-මාතර යුගය තෙක් බිහි වූ කෘති ඇතුළත් වේ.

මේ කෘති සොයා ගැනීමට ඇති දුෂ්කරතාව, අධික මිල, නව මුද්‍රණ පළ නොවීම ආදී හේතු නිසා ඒවා ක්‍රමයෙන් පරිශීලනයෙන් බැහැර වී තිබේ. එහෙයින් මෙතෙක් කල් මුද්‍රිත පිටපත්වලට පමණක් සීමා වූ එම කෘති මෙසේ අන්තර්ජාලයට එක් කිරීමට අපි තීරණය කළෙමු. මේ පහසුකම නිසා පාඨකයින්ට නොමිලේ සිංහල සාහිත්‍ය කෘති පරිශීලනය කිරීමට අවස්ථාව උදා වන අතර එමගින් ඔවුන් නැවත සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය කෘති කියවීමට නැඹුරු වී නව සාහිත්‍ය ප්‍රබෝධයක් ඇති වනු ඇතැයි අපි උදක් ම බලාපොරොත්තු වෙමු.

කෘති කිහිපයක් ඇතුළත් කිරීමෙන් අරඹන මෙම සේවාව තව තවත් දියුණු කිරීමට ඔබට ද දායක වීමේ අවස්ථාව තිබේ. ඒ සම්භාව්‍ය සාහිත්‍ය කෘතියක/කෘතිවල විද්‍යුත් පිටපතක් (ඔබ සතුව ඇති පිටපත් හෝ අලුතින් යතුරු ලියනය කර හෝ) ltrl@ucsc.lk යන ඉ-තැපැල් ලිපිනයෙන් අප වෙත යොමු කිරීමෙනි. ඔබ දායකත්වය සැපයූ කෘතිය/කෘති ඔබේ නම ද සමග සුබස පොත්ගුලෙහි පළවනු ඇත.