මුල් පිටුව

"පෙළ කැටපත" - මුද්‍රිත අකුරු හඳුනාගැනිමේ මෘදුකාංගය

භාෂාව හා සම්බන්ධ පර්යේෂණවලට දත්ත රැස් කිරීම සඳහා මෙන්ම පැරණි කෘති සංරක්ෂණය කිරීම ආදී කටයුතුවල දී එහි ඉලෙක්ට්‍රොනික පෙළ සහිත පිටපත පැවතීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. එසේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපත නොමැති විට ඒවා සම්පාදනය කර ගැනීමේ එක් ක්‍රමයක් නම් එම කෘති නැවත යතුරු ලියනය කිරීමයි. එහෙත් එය ශ්‍රමය, ධනය සහ කාලය බොහෝ වැය වන ක්‍රමවේදයක් වන බැවින් මෙම කටයුත්ත පහසුවෙන් සිදු කරගැනීම සඳහා මුද්‍රිත අකුරු හඳුනාගැනිමේ මෘදුකාංගයක් (OCR - Optical character recognition) භාවිත කළ හැකි වෙයි.

මුද්‍රිත අකුරු හඳුනාගැනිමේ මෘදුකාංගයක් යනු මුද්‍රණය කරන ලද කෘතියක හෝ සටහනක පින්තූරයක් පරිගණකය මගින් යතුරුලියනය කරන ලද පෙළක් බවට පරිවර්තනය කිරීමේ මෘදුකාංගයකි. ඔබ සතුව ඇති මුද්‍රිත පිටපතෙහි ස්කෑන් කොට ලබා ගත් පින්තූරය මෙම මෘදුකාංගයට ලබා දීමෙන් අදාළ ඉලෙක්ට්‍රොනික පෙළ ලබා ගත හැකි වෙයි. ඉංග්‍රීසි ආදී ලොව නොයෙක් භාෂා සඳහා මේ වන විට මෙබඳු මෘදුකාංග නිර්මාණය වී ඇති අතර සිංහල භාෂාව සඳහා එම පහසුකම සැපයීම මෙම “පෙළ කැටපත“ මෘදුකාංගයෙන් සිදු වෙයි.

මෙම මෘදුකාංගය භාවිත කර ඔබ ලබා ගන්නා ප්‍රතිඵලය නැවත සමීක්ෂණය කිරීමෙන් තහවුරු කර ගත යුතු වේ. තවද මෙම මෘදුකාංගයෙන් පෙළක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීම සඳහා භාවිත කෙරෙන කෘතියක හෝ ලේඛනයක නෛතික භාවය පිළිබඳ අපගේ වගකීමක් නොවේ.

මෙම පහසුකම ලබා ගැනීමට පහත සබැඳිය ක්ලික් කරන්න.

පෙළ කැටපත